Poziom powodziowy:
Poziom alarmowy:
Data pomiaru Poziom rzeki